Seglingföreskrifter

Sjöstadkajenregattan

Datum: 2021-09-25

Plats: Ekerö Båtklubb, Ekerö

Båtklass: Öppen SRS (standard och shorthand)

Arrangör: Ekerö Båtklub

1 Regler

1.1 Se sektion 1 i Inbjudan samt nedan.

2 Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1    Ändringar i seglingsföreskrifterna

3 Starten

3.1    Tidigast tid för första varningssignal är 10:55. Deltagarna kommer att delas upp i startgrupper som startar med minst 10 minuters mellanrum. Vilka båtar som ska starta i vilken startgrupp framgår av startlistan som publiceras på den officiella anslagstavlan.

3.2    Kappseglingen startas enligt KSR 26 för respektive startgrupp och klassflaggorna är:

1:a startgrupp Flagga D
2:a startgrupp Flagga E
3:e startgrupp Flagga F

3.3    För att uppmärksamma båtar på att ett startförfarande snart ska börja kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem minuter före den första uppmärksamhetssignalen.

3.4    Kappseglingskommittén kommer att försöka ropa segelnumret på båt som startat för tidigt på VHF kanal 72. Uteblivet eller felaktigt anrop är inte grund för gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a.

3.5    En båt som startar mer än fem minuter efter sista startsignalen räknas som inte startande (DNS).

4 Banan

4.1    Startlinjen är placerad i närheten av Ekerö Båtklubbs hamn, exakt placering kommer att framgå i banbeskrivningen, och är på bansidan mellan två startmärken som är gula cylinderbojar.

4.2    Banan kommer att anslås på www.sjostadskajenregattan.se/anslagstavlan-2021/ senast 2021-09-24 18.00.

4.3    Mållinjen är placerad i närheten av Ekerö Båtklubbs hamn, exakt placering kommer att framgå i banbeskrivningen, och är mellan en stång med en orange flagga på målfartyget och bansidan av målmärket som är en gul cylinderboj. 4.4     En båt som inte går i mål före 16.30 ges resultat utan förhandling som om den inte har gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35.

5 Protester och ansökningar om förhandling

5.1    Protester och ansökningar om förhandling ska skickas in som e-post till kappsegling@ekerobk.se inom protesttiden och innehålla uppgifter enligt KSR 61.2 samt meddelas per SMS till kappseglingskommittén på 070-267 15 33.

5.2    Protesttiden är 60 minuter från att sista båten gått i mål.

5.3     Kallelse till förhandling, med tid och plats (Teamsmöte), anslås senast kl 19.00 på www.sjostadskajenregattan.se/anslagstavlan-2021/. Kallelse kommer om så är möjligt också att skickas ut med e-post.

Datum: 2021-09-24 11:20