Inbjudan


Sjöstadkajenregattan

Datum: 2023-09-16

Plats: Ekerö Båtklubb, Ekerö

Tävlingens nivå: Blå

Båtklass: Öppen SRS enskrov (standard och shorthand)

Arrangör: Ekerö Båtklubb

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2 Då kappseglingen är en SRS kappsegling gäller SRS klassregler.

1.3 Alla båtar kan komma att föra reklam, en dekal SB/BB sida på fören, tillhandahållen av arrangören.

1.4 KSR 52 ändras så att användning av elektriska vinschar för hissning och skotning av segel samt användning av autopilot är tillåtet.

1.5 En båt som sitter fast efter grundstötning eller kollision får använda motor för att ta sig loss i enlighet med KSR 42.3h och 42.3i.

1.6 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1    Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2    Tävlande båt ska kunna visa upp giltigt mätbrev eller motsvarande senast 2023-09-15.

2.3    Tävlingen gäller öppen SRS enskrov (standard och shorthand). Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.4    Den som är ansvarig ombord ska fylla minst 18 år det år tävlingen genomförs.

3.       Anmälan

3.1    Anmälan görs på www.sailarena.com/sv/se/club/ekbk/sjostadskajenregattan2/ senast den 2023-09-13 kl 23:00.

3.2    Anmälningsavgiften är 500 kr och betalas via Swish till 123 095 53 51 Ekerö Båtklubb. Om ni inte har Swish hör av er till kappsegling@ekerobk.se.

3.3 Båt med alternativa mätbrev, alternativa mätetal eller val av segelkonfiguration ska anmäla sitt val till kappsegling@ekerobk.se senast 2023-09-14 kl 11.00.

4.      Registrering och besiktning

4.1    Muntlig närvaroregistrering vid startbåten mellan 10:30 och 10:45, alternativt görs registreringen via ett SMS till 0739149167 senast 10:45 på lördagen.

4.2    Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och båtens mätbrev eller motsvarande.

4.3    En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4    En båts utrustning eller mätetal får inte ändras utan godkännande av kappseglingskommittén eller tekniska kommittén.

5.      Seglingsföreskrifter och information

5.1    Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på www.sjostadskajenregattan.se/information/anslagstavlan/

5.2    Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att sända information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 72.

5.3    Kontakt med kappseglingskommittén sker via kappsegling@ekerobk.se eller 073 – 9149167 Jan Björnsjö.

6. Tidsprogram

6.1 Program

DagDatum och tidHändelse
Fredag2023-09-15 18:00Senaste tid att publicera startlistan på anslagstavlan
2023-09-15 20:00Senaste tid att publicera ändringar i seglingsföreskrifterna
Lördag2023-09-16 Registrering senast 10:45
Inget skepparmöte. Anmälan 15 minuter innan första start vid startfartyget.
Alternativt via SMS på 073 9149167
Lördag 2023-09-16 ca 10:55Tid för första varningssignal
Lördag2023-09-16 ca 14.45Aftersail och prisutdelning utanför klubbhuset

7. Genomförande

7.1    En kappsegling är planerad

7.2    Deltagarna kommer att delas in i startgrupper. Startlistan kommer att publiceras på anslagstavlan senast 2023-09-15 18:00.

8.      Kappseglingsområde och bana

8.1    Kappseglingarna genomförs på östra Mälaren mellan Kanan och Krankholmen med start/mål utanför Ekerö båtklubbs hamn.

8.2    Banan är en distansbana mellan/runt öar, bojar och sjömärken ca 14 distans lång.

9.      Protester och straff

9.1    KSR appendix T1 gäller och T1b ändras så att straffet är 3 % tillägg på seglad tid.

9.2    Utöver straff enligt KSR 64.2 kan protestkommittén straffa en båt med upp till 10 % tillägg på seglad tid.

9.3 En båt som är OCS och inte vänder tillbaka för att starta efter enskild återkallelse får ett tidstillägg på 5 % av båtens beräknade tid. Detta ändrar KSR 28.1 och A10.

10.     Poängberäkning

10.1   En båts beräknade tid baseras på tid på tid.

10.2    Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 24 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

11.      Priser

11.1   Priser kan komma att delas ut.

Datum: Ekerö 2023-08-07