OBS: tänk på att det finns ett 0.5m grund mellan Fiskarholmen och Estbröte.