Här kommer banbeskrivningen för Sjöstadskajenregattan 2022 att publiceras.