Anslagstavlan Sjöstadkajenregattan 2022

Ändringsmeddelande 1:

5.1 i inbjudan uppdaterad med rätt URL till anslagstavlan. Rätt URL är www.sjostadskajenregattan.se/anslagstavlan-2022/

2022-09-16 16:45

Startlistan publicerad, se Startlista 2022

2022-09-16 19:45

Ändringsmeddelande 2:
Ny startlista publicerad då en båt tillkommit, se Startlista 2022. Ändrat SRS-tal för Express 1060 då seglingsledningen slarvat.