Här kommer seglingsföreskrifterna för Sjöstadskajenregattan att publiceras.