Datum: 2023-09-14

Plats: Ekerö Båtklubb, Ekerö

Båtklass: Öppen SRS enskrov (standard och shorthand)

Arrangör: Ekerö Båtklubb

1 Regler

1.1 Se sektion 1 i Inbjudan samt nedan.

2 Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1    Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan  senast kl 08:00 samma dag som de träder i kraft.

2.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl 20:00 dagen innan de träder i kraft.

3 Signaler visade på land

3.1 Inga signaler visas i land.

4 Starten

4.1    Tidigast tid för första varningssignal är 10:55. Deltagarna kommer att delas upp i startgrupper som startar med minst 10 minuters mellanrum. Vilka båtar som ska starta i vilken startgrupp framgår av startlistan som publiceras på den officiella anslagstavlan.

4.2    Kappseglingen startas i tre startgrupper. Varje grupp har en start flagga. Denna flaggan går upp på 5 minuter innan start och går ner vid start. Tut kommer att ske 5,4,1,start

1:a startgrupp Flagga D

2:a startgrupp Flagga E

3:e startgrupp Flagga F

4.3    För att uppmärksamma båtar på att ett startförfarande snart ska börja kommer den orange startlinjeflaggan att visas med en ljudsignal minst fem minuter före den första varningssignalen.

4.4    Kappseglingskommittén kommer att försöka ropa segelnummret på båt som startat för tidigt på VHF kanal 72. Uteblivet eller felaktigt anrop är inte grund för gottgörelse. Det här ändrar KSR 62.1a.

4.5    En båt som startar mer än nio minuter efter sista startsignalen räknas som inte startande (DNS).

5 Banan

5.1    Startlinjen är placerad i närheten av Ekerö Båtklubbs hamn, exakt placering kommer att framgå i banbeskrivningen, och är på bansidan mellan två startmärken som är gula cylinderbojar.

5.2    Banan kommer att anslås på anslagstavlan respektive banbeskrivning senast 2023-09-15 18.00.

5.3    Mållinjen är placerad i närheten av Ekerö Båtklubbs hamn, exakt placering kommer att framgå i banbeskrivningen, och är mellan en stång med en orange flagga på målfartyget och bansidan av målmärket som är en gul cylinderboj.

5.4     En båt som inte går i mål före 16.30 ges resultat utan förhandling som om den inte har gått i mål (DNF). Det här ändrar KSR 35.

6 Protester och ansökningar om förhandling

6.1    Protester och ansökningar om förhandling ska skickas in som e-post till kappsegling@ekerobk.se inom protesttiden och innehålla uppgifter enligt KSR 61.2 samt meddelas per SMS till kappseglingskommittén på 073- 914 91 67

6.2    Protesttiden är 60 minuter från sin målgång.

6.3     Kallelse till förhandling, med tid och plats, anslås senast kl 19.00 på anslagstavlan. Kallelse kommer om så är möjligt också att skickas ut med e-post.

Datum: 2023-09-14 20:33