Fantholmsregattan har bytt namn till Sjöstandkajenregattan 2021.

Vi vill tacka våra huvudsponsorer.

/Seglingskommittén