Anslagstavlan Sjöstadkajenregattan 2021

20210923

Startlistan är publicerad Startlista 2021.

Efter seglingen kommer vi ha en resultatkungörelse. Vi bjuder på lottpriser, tack Liros, och grillad korv.

Skepparmötet kommer att hållas på Teams 20210924 kl 19.00. Länk till mötet.

20210924 Ändringsmedelande 1

Seglingsföreskriftens punkt 5.3 ändras till

5.3     Kallelse till förhandling, med tid och plats (Teamsmöte), anslås senast kl 19.00 på www.sjostadskajenregattan.se/anslagstavlan-2021/. Kallelse kommer om så är möjligt också att skickas ut med e-post.

20210924

Startlistan har blivit uppdaterad, se Startlista 2021.

20210924

Banbeskrivningen är publicerad Banbeskrivning 2021