Här kommer banbeskrivningen för Sjöstadskajenregattan att publiceras.